יזמות, פיקוח בניה וניהול פרוייקטים

ומעל הכל: אמינות, שירותיות, אדיבות, איכות ומקצועיות

יזמות

יזמות הבניה שלנו כולל בעיקר את התחומים הבאים:

יזמות בניה למגורים, לסחר ועסקים,
יזמות בניה לעפר ותשתיות עירוניות, למוסדות ומשרדי ממשלה, התחדשות עירונית -תמ"א 38.

המכנה המשותף לכלל היוזמות הללו הן שיש צורך בעבודות בניה ולרוב גם בקבלת מימון בנקאי. מדובר ביזמות שמחייבת בסיס מסוים שכולל ציוד בניה, עובדים, אנשי מקצוע כאדריכלים ומהנדסים וכמובן
צוות שידע לקדם ולשמור על משקיעים ומזמיני עבודה, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה

יזמות היא הפעילות הכרוכה בייזום ובניהול של פרויקט בנייה, מתחילתו ועד סופו.

ביזמות בנייה עוסקים:

גופים פרטיים – אדם, חברה פרטית וכדומה.
גופים ציבוריים- משרד השיכון, רשות מקומית.

כל יזם בניה נדרש לעבוד לפי סדר הפעולות הבא: 

קניית קרקע לבניה / זכייה בקרקע במסגרת מכרזי נדל"ן.
הגשת בקשה (ניסיון) לשינוי תב"ע מקומית להגדלת אחוזי בניה מותרים.
הכנת תכנון לפרויקט הבניה בפועל וקבלת היתר בניה.
שיווק חלק / כל הנכסים בפרויקט טרם תחילת העבודות- פריסייל
ביצוע במסגרת מכרז לבניית הפרויקט
סיום עבודות וקבלת היתר אכלוס לרוכשים -טופס 4
מסירת הדירות / המבנה לבעליהם החדשים.

פיקוח בניה

תפקיד הפיקוח הוא לבדוק בקפידה את התאמת הבנייה לתוכניות, איכות ביצוע העבודה, שימוש בחומרים שאותם בחר הלקוח, התאמת הבנייה לתקנים ולחוקים וכו'.
תפקיד נוסף של המפקח הוא לדאוג כי האינטרס של שולחו (הלקוח) נשמר בקפדנות וכי בעיות שצצות ועולות נפתרות בדרך מקצועית המתאימה ללקוח שלו.
בפרויקטים בהיקף קטן ללא מורכבות גבוהה – תפקיד המפקח מספק.

ניהול פרוייקטים

מנהל פרויקט נדרש בעיקר בפרויקטים בהיקף גדול יותר, ומלבד הידע המקצועי שלו כאיש בניין, אחראי מנהל הפרויקט גם על ניהול התקציב, ניהול לוחות הזמנים, תיווך ותיאום בין הקבלנים השונים לבין היזם ורשויות התכנון והבנייה.
מנהל הפרויקט הוא הציר המרכזי דרכו עוברים הנתונים השונים, ההתלבטויות והבעיות המתעוררות במהלך הביצוע ותפקידו לקבל החלטות אשר יביאו לסיום הפרויקט במועד ובתקציב המתוכנן.